F-kullen föddes 2017-04-16

E: C.I.B NORD UCH Himling’s Quantum Of Solace HD A ED(0)

U: RLD N RLD F RLD A SE V-16, NO V-16, SE V-14, NORD JV-11, NORD UCH C.I.B Chappers Cara Mia HD A ED (0) Läs mer om Mia här